top of page
Canva - Feminism business concept_edited_edited.jpg

Jasličky & Škôlka

cenník

Cenník pobytov zahŕňa ceny za starostlivosť o dieťa na jeden kalendárny mesiac.

Strava nie je súčasťou poplatku za starostlivosť!

Táto položka je hradená osobitne na základe spotreby počtu stravných jednotiek dieťaťa za realizovaný pobyt.

Stravná jednotka pri celodennom pobyte je: 5,70€/deň (desiata, obed, olovrant)

Stravná jednotka pri poldennom pobyte je: 4,40€/deň (desiata, obed)

Súrodenecká zľava

Zľavnené poplatky pri umiestnení súrodencov v škôlke i jasličkách MALÝ MONTY. Pri pobytoch 2 a viac detí (súrodencov) môže rodič čerpať zľavu až  do výšky 70€! Viac informácií u riaditeľa zariadenia.

Deti so ŠVVP

Poskytovaniu starostlivosti od deti so ŠVVP predchádza detailná diagnostika v spolupráci s detským pediatrom a odborným lekárom dieťaťa a detským súkromným centrom Malý Monty. Táto starostlivosť, resp. jej poskytovanie je podmienené odbornými i kapacitnými možnosťami zariadenia ako i odporúčaním odborného lekára dieťaťa

cenník je platný od 1.1.2024

Prihláška na stiahnutie tu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page